BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2021-2024

Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2021-2024

Uitgaven

2020

2021

2022

2023

2024

Salarissen

2,35%

3,16%

3%

3%

3%

Omslagrente

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Rente grondexploitatie

1,56%

1,37%

1,37%

1,37%

1,37%

Prijsindex goederen en diensten

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

Opbrengsten

2020

2021

2022

2023

2024

Huren en pachten (CPI 2019)

1,7%

2,63%

2%

2%

2%

Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing

0,0%

12,46%

p.m.

p.m.

p.m.

Rioolheffing

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Leges

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

Begrafenisrechten

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

Marktgelden

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

Hondenbelasting

2,4%

2,63%

2%

2%

2%

Precariobelasting

2,4%

2,63%

2%

2%

2%

Ligplaatsgelden haven

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

OZB-opbrengsten woningen

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

OZB-opbrengsten niet-woningen

2,4%

1,4%

2%

2%

2%

Toeristenbelasting

2,4%

2,63%

2%

2%

2%

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54