BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Incidentele baten en lasten

Recapitulatie

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten programma 1

5.463

5.463

5.560

5.560

5.674

5.674

5.769

5.769

Lasten programma 2

11.331

100

11.231

10.688

10.688

10.807

10.807

11.056

11.056

Lasten programma 3

8.303

159

8.144

8.775

34

8.741

5.089

5.089

5.091

5.091

Lasten programma 4

5.744

167

5.577

5.650

125

5.525

5.542

5.542

5.524

5.524

Lasten programma 5

18.097

155

17.942

18.100

63

18.038

18.000

10

17.990

18.024

18.024

Lasten programma 6

64.956

781

64.175

66.355

506

65.849

66.384

54

66.330

65.654

65.654

Lasten programma 7

14.567

30

14.537

14.587

14.587

14.682

14.682

14.784

14.784

Lasten programma 8

8.852

607

8.245

6.164

324

5.840

6.081

235

5.846

3.103

235

2.868

Lasten programma 9

4.343

523

3.820

4.349

180

4.169

4.305

4.305

4.297

4.297

Totaal lasten programma's

141.656

2.521

139.135

140.228

1.231

138.997

136.564

299

136.265

133.302

235

133.067

Baten programma 1

123

123

123

123

123

123

123

123

Baten programma 2

586

586

588

588

590

590

591

591

Baten programma 3

6.655

6.655

7.268

7.268

3.615

3.615

3.616

3.616

Baten programma 4

1.955

1.955

1.961

1.961

1.967

1.967

1.973

1.973

Baten programma 5

1.609

1.609

1.539

1.539

1.569

1.569

1.601

1.601

Baten programma 6

15.556

79

15.477

15.928

8

15.920

15.893

15.893

15.383

15.383

Baten programma 7

13.098

13.098

13.216

13.216

13.336

13.336

13.459

13.459

Baten programma 8

7.988

935

7.053

5.369

635

4.734

5.170

435

4.735

1.993

235

1.758

Baten programma 9

1.170

1.170

1.248

1.248

1.867

1.867

1.875

1.875

Totaal baten programma's

48.740

1.014

47.726

47.240

643

46.597

44.130

435

43.695

40.614

235

40.379

Saldo van baten en lasten programma's

92.916

1.507

91.409

92.988

588

92.400

92.434

-136

92.570

92.688

92.688

Recapitulatie

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten alg. dekkingsmiddelen

3.241

3.241

2.157

2.157

1.183

1.183

1.769

1.769

Lasten overhead

19.679

2.092

17.587

18.622

708

17.914

17.132

356

16.776

16.338

123

16.215

Lasten vennootschapsbelasting

10

10

10

10

10

10

10

10

Lasten onvoorzien

31

8

23

56

8

48

81

8

73

108

8

100

Totaal lasten diverse

22.961

2.100

20.861

20.845

716

20.129

18.406

364

18.042

18.225

131

18.094

Baten alg. dekkingsmiddelen

106.679

364

106.315

109.230

364

108.866

110.431

110.431

112.425

112.425

Baten overhead

290

184

106

129

36

93

90

90

76

13

63

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Totaal baten diverse

106.969

548

106.421

109.359

400

108.959

110.521

110.521

112.501

13

112.488

Saldo van diverse

84.008

-1.552

85.560

88.514

-317

88.831

92.115

-364

92.479

94.276

-118

94.394

Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse

8.908

3.059

5.849

4.474

905

3.569

319

228

91

-1.588

118

-1.706

Stortingen in reserves

3.850

364

3.486

4.179

364

3.815

5.283

5.283

5.629

13

5.616

Onttrekkingen aan reserves

12.759

6.518

6.241

8.654

3.094

5.560

5.608

171

5.437

5.457

5.457

Geraamd resultaat

1

3.096

-3.095

1

1.826

-1.825

6

-57

63

1.416

-131

1.547

Totaal structurele lasten

163.482

162.941

159.590

156.778

Totaal structurele baten

160.388

161.116

159.653

158.324

Structurele baten- en lasten

-3.095

-1.825

63

1.547

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54