BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Meerjarenperspectief

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

5.463

123

5.340

5.560

123

5.437

5.674

123

5.551

5.769

123

5.647

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.331

586

10.745

10.688

588

10.100

10.807

590

10.217

11.056

591

10.464

Economische zaken en promotie

8.303

6.655

1.648

8.775

7.268

1.507

5.089

3.615

1.473

5.091

3.616

1.475

Onderwijs

5.744

1.955

3.788

5.650

1.961

3.689

5.542

1.967

3.575

5.524

1.973

3.551

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.097

1.609

16.488

18.100

1.539

16.562

18.000

1.569

16.430

18.024

1.601

16.424

Zorg, inkomen en participatie

64.956

15.556

49.400

66.355

15.928

50.427

66.384

15.893

50.491

65.654

15.383

50.270

Volksgezondheid en milieu

14.567

13.098

1.470

14.587

13.216

1.371

14.682

13.336

1.346

14.784

13.459

1.325

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.852

7.988

865

6.164

5.369

795

6.081

5.170

912

3.103

1.993

1.110

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.343

1.170

3.173

4.349

1.248

3.100

4.305

1.867

2.438

4.297

1.875

2.421

Totaal programma's

141.656

48.740

92.917

140.228

47.240

92.988

136.564

44.130

92.433

133.302

40.614

92.687

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.272

106.679

-103.407

2.213

109.230

-107.017

1.264

110.431

-109.168

1.877

112.425

-110.548

Overhead

19.679

290

19.389

18.622

129

18.493

17.132

90

17.042

16.338

76

16.262

Vennootschapsbelasting

10

10

10

10

10

10

10

10

Geraamd saldo van baten en lasten

164.617

155.709

8.909

161.073

156.599

4.474

154.970

154.651

317

151.527

153.115

-1.589

Reserve mutaties

3.850

12.759

-8.909

4.179

8.654

-4.475

5.283

5.608

-325

5.629

5.457

172

Geraamd resultaat

168.467

168.468

165.252

165.253

-1

160.253

160.259

-8

157.156

158.572

-1.417

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54