BEGROTING 2021

Programmaplan

PR04 Onderwijs

Thema

Speerpunten

Onderwijs

Adequate onderwijshuisvesting

Maatschappelijke stages voor jongeren

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.744
Baten € -1.955
Saldo € 3.788
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54