BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Vervangingsinvesteringen

Nr

Omschrijving vervangingsinvestering

Investering

afschr termijn

Expl. kosten

i/s

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Jaarlast 2024

Pr.

Rentepercentage 2021 is:

0,5%

1

Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018, jaar uitstel)

70.000

s

0

70.000

70.000

70.000

5

2

Computerapparatuur (i-pads) raadsleden

50.000

4

12.500

12.500

12.500

9

3

Vervanging bus GEO medewerkers

30.000

5

s

0

6.150

6.150

6.150

9

4

Grootschalige en levensduur verlengende maatregelen Boshoverbrug

850.000

28

s

34.607

34.607

34.607

34.607

2

5

Vervanging VRI Kazernelaan (aanvullend krediet)

200.000

20

s

11.000

11.000

11.000

11.000

2

6

Vervanging VRI kruising Ringbaan Oost-Roermondseweg

350.000

20

s

19.250

19.250

19.250

2

Totaal

45.607

153.507

153.507

153.507

Vervangingsinvesteringen incidentele middelen

7

Vervanging applicatie voor de WMO en Participatie (€ 15.000 in 2021 voor aanbestedingskosten; € 60.000 in 2021/2022 voor projectleiding; € 150.000 in 2022 voor implementatiekosten.

45.000

i

45.000

180.000

0

0

overhead

8

Upgrade HRM applicatie

150.000

i

150.000

0

0

0

overhead

9

Vervanging BAG applicatie voor de toekomstige wettelijke verplichting “SOR”

150.000

75.000

i

225.000

0

0

0

overhead

Totaal ten laste van de algemene reserve

420.000

180.000

0

0

Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:

Reiniging

10

Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP):

7

- fase 2021: Moesel fase 2 € 5.577.000; gemalen en drukriolering € 1.500.000; relinen € 500.000; BRP maatregelen € 265.000

7.842.000

15-60

i/s

0

7

Dekking kapitaal- en exploitatielasten GRP via V1026, exploitatiebudgetten en R2167.

i/s

0

0

0

0

7

- fase 2022

7.617.000

0

0

0

7

- fase 2023

5.037.000

0

0

7

- fase 2024

5.628.000

0

7

11

Ondergrondse inzamelstations - (jaar 2021 vervalt!)

s

0

0

0

0

7

Ondergrondse inzamelstations - 2022

75.000

10

7.875

7.875

7.875

7

Ondergrondse inzamelstations - 2023

7.875

7.875

7

Ondergrondse inzamelstations - 2024

7.875

7

12

Glasbakken - (jaar 2021 vervalt!)

s

0

0

0

0

7

Glasbakken - 2022

50.000

10

5.250

5.250

5.250

7

Glasbakken - 2023

5.250

5.250

7

Glasbakken - 2024

5.250

7

Totaal structurele lasten

0

13.125

26.250

34.125

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54