BEGROTING 2021

Programmaplan

PR01 Openbare orde en veiligheid

Thema

Speerpunten

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Criminele ondermijning

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering toezicht en handhaving bijzondere wetten

Borgen van veiligheid bij evenementen

Cybercrime - Horizontale fraude

Bedragen x € 1.000
Lasten € 5.463
Baten € -123
Saldo € 5.340
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54