BEGROTING 2021

Programmaplan

PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema

Speerpunten

Verkeer en vervoer

Gezond en duurzaam bewegen

Mobiliteit voor iedereen

Geen verkeersslachtoffers

Weert bereikbaar

Een prettige plek vol beleving

Bedragen x € 1.000
Lasten € 11.331
Baten € -586
Saldo € 10.745
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54