BEGROTING 2021

Programmaplan

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Vennootschapsbelasting

27

10

10

Totaal lasten

27

10

10

Baten

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

27

10

10

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54