BEGROTING 2021

Programmaplan

Vennootschapsbelasting

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen kan de gemeente vennootschapsbelastingplichtig zijn.
Naar aanleiding van de uitlatingen van de Belastingdienst, van toepassing zijnde ontwikkelingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en handreikingen van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) is een clustering van activiteiten voor de vennootschapsbelasting opgezet. Jaarlijks wordt de clustering geactualiseerd. Per geclusterde activiteit wordt jaarlijks bepaald of sprake is van vennootschapsbelastingplicht, omdat de activiteit door de ondernemerspoort komt.
De activiteiten waarbij de gemeente door de ondernemerspoort voor de vennootschapsbelasting komt, worden in de aangifte aan de Belastingdienst opgenomen.

Op basis van de beschikbare analyse is er door de gemeente beperkt vennootschapsbelasting te betalen over de afgelopen jaren.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54