BEGROTING 2021

PR09 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Streefwaarde

Regio

Bron

Dienstverlening balie

waarde

8,3

minimaal 8,0

Weert

Klanttevredenheidonderzoek Q2 2020

Dienstverlening telefoon

waarde

6,9

minimaal 7,6

Weert

Klanttevredenheidonderzoek Q2 2020

Digitale dienstverlening

waarde

6,9

minimaal 7,6

Weert

Klanttevredenheidonderzoek Q2 2020

Ziekteverzuim

waarde

6,5

5,8

Weert

bronsysteem PIMS

Structurele exploitatieruimte

% van totale structurele lasten

-2%

>0

Weert

Begroting 2021

BBV indicatoren:

Landelijk

Formatie

fte per 1.000 inwoners

7,6

7,6

Weert

bronsysteem PIMS

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

7,6

7,5

Weert

bronsysteem PIMS

Apparaatskosten

kosten per inwoner

756

n.b.

Weert

begroting 2021

Externe inhuur

kosten inhuur externen als % van totale loonsom incl. kosten inhuur externen

5,7

17

Weert

begroting 2021

Overhead

% van totale lasten

12

n.b.

Weert

begroting 2021

Voor de BBV indicatoren zijn geen specifieke streefwaardes bepaald. Om toch een vergelijk te kunnen maken zijn cijfers uit de personeelsmonitor van het A&O fonds opgenomen. Dit zijn cijfers uit 2019 voor de gemeentes van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54