BEGROTING 2021

Programmaplan

PR03 Economische zaken en promotie

Thema

Speerpunten

Economie en arbeidsmarkt

Regionaal economische structuurversterking

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Plan uitvoering citymarketing en merkstrategie

Vitale binnenstad

Bedragen x € 1.000
Lasten € 8.303
Baten € -6.655
Saldo € 1.648
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54