BEGROTING 2021

Paragrafen

Financiering

In deze paragraaf wordt het financieringsbeleid voor 2021 en verder toegelicht. De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en in de financiële verordening en het treasurystatuut van de gemeente Weert. In de vastgelegde kaders staan transparantie en risicobeheersing centraal.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54