BEGROTING 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

Bij alle verbonden partijen geldt dat loon- en prijsontwikkelingen/ indexpercentages worden besproken in de bestuurs- en/of ledenvergaderingen. De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR) - met daarin opgenomen de geraamde bijdrage per deelnemende gemeente - worden behandeld in de gemeenteraad.

In de GR overeenkomsten zijn afspraken over de governance-aspecten (sturing, beheersing en verantwoording) vastgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54