BEGROTING 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

Ontwikkelingen BBV
Het BBV schrijft voor dat de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen wordt opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. De gemeente Weert heeft deze opgenomen in de Nota Verbonden partijen.
Bij de verbonden partijen die in deze paragraaf opgenomen zijn, staat het programma/de programma’s vermeld waarmee deze een relatie heeft/hebben.

Overige ontwikkelingen
Ten aanzien van de SPV’s (Special Purpose Vehicle) van Enexis is te melden dat deze in april 2020 ontbonden zijn. Dit betreft de volgende SPV's:

  • CBL Vennootschap BV.
  • Vordering Enexis BV.
  • Verkoop Vennootschap BV.

Over deze verbonden partijen wordt derhalve niets meer vermeld in deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54