BEGROTING 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

De GR-en hebben en geven steeds meer inzicht in hun risico’s en weerstandsvermogen. De aandacht voor dit onderwerp leidt in enkele gevallen tot een behoefte aan groei van de algemene reserve (weerstandscapaciteit). Wij achten het niet zonder meer noodzakelijk dat GR-en zelf een toereikend weerstandsvermogen er op na houden. Zeker wanneer voor de aanvulling van het weerstandsvermogen extra middelen van de deelnemende gemeenten nodig zijn, geven wij er de voorkeur aan om risico’s in de gemeentebegrotingen op te nemen. Voor zover er sprake is van (overige) significante risico’s bij verbonden partijen, zijn deze opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54