BEGROTING 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels.
In de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen, zoals de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54