BEGROTING 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Treasury

2.390

2.148

2.085

OZB woningen

400

281

307

OZB niet-woningen

0

0

0

Parkeerbelasting

0

0

0

Belastingen overig

13

14

25

Algemene uitkering en ov.uitkeringen

0

0

145

Overige baten en lasten

5.574

860

710

Totaal lasten

8.377

3.303

3.272

Baten

Treasury

2.904

2.380

1.877

OZB woningen

6.181

6.407

6.669

OZB niet-woningen

3.898

4.084

4.269

Parkeerbelasting

2.721

3.034

3.058

Belastingen overig

1.729

1.869

1.746

Algemene uitkering en ov.uitkeringen

81.652

84.279

87.440

Overige baten en lasten

919

1.506

1.620

Totaal baten

100.004

103.559

106.679

Totaal saldo van baten en lasten

-91.627

-100.256

-103.407

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54