BEGROTING 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De gemeente Weert heeft een aantal beleggingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Op basis van de begrotingsbrief van de provincie Limburg zijn de begrote bedragen naar beneden bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54