BEGROTING 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit betreft het saldo van het taakveld treasury. In de paragraaf financiering wordt dit nader toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54