BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR01 Openbare orde en veiligheid

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

4.798

5.049

5.464

415

Crisisbeheersing en brandweer

3.210

3.306

3.763

457

Openbare orde en veiligheid

1.588

1.743

1.701

-42

Baten

96

120

123

3

Crisisbeheersing en brandweer

2

2

3

1

Openbare orde en veiligheid

94

118

120

2

Saldo

4.703

4.929

5.341

412

Veiligheidsregio Limburg-Noord
De totale bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is voor 2021 € 178.000,- hoger. Hiervoor zijn 2 oorzaken:

  • Op basis van de begroting 2021 VRLN is de bijdrage € 148.000,- hoger dan de geraamde bijdrage op basis van de begroting 2020 VRLN. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door loon- en prijsstijging 2021 en in mindere mate door de jaarschijf 2021 van het programma brandweerzorg.
  • Daarnaast was er in 2020 nog sprake van een voordeel van € 30.000,- op basis van de jaarrekening 2019 VRLN.

De lasten zijn € 227.000,- hoger vanwege verschuiving tussen de taakvelden. Dit heeft verder geen effect op de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54