BEGROTING 2021

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

 PR10 Overhead

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil
2021-2020

Lasten

18.020

18.965

19.679

714

Overhead

18.020

18.965

19.679

714

Baten

240

150

290

140

Overhead

240

150

290

140

Saldo

17.780

18.814

19.389

575

Overhead
Zie voor een nadere onderverdeling in kostencategorieën van de overhead het onderdeel Overhead.

Vastgoed
Binnen overhead is er voor vastgoed een negatief resultaat van in totaal € 660.000,- ten opzichte van de begroting 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 13:02:00 met de export van 10/01/2020 12:54:54